KVNW ~ persbericht~ 4 januari 2013

Verkoop van Biologische Wijn wordt belemmerd
Controle van overheidswege op “biologische wijn” onnodig en marktverstorend


De  verkoop van “biologische wijn” wordt door onnodige regelgeving lastig en kostbaar gemaakt. De tarieven die Stichting Skal in opdracht van de Minister van EZ hanteert, belemmeren de verkoop van “biologische wijn” aan consumenten. Dit stelt de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), de heer Peter van Houtert. Hij doet deze uitspraken naar aanleiding van de bekendmaking van het Skal Tarievenblad 2013 dat in werking is getreden op 1 januari 2013.

Biologische Wijn

Met ingang van 1 augustus 2012 heeft Europese regelgeving het mogelijk gemaakt om officieel biologische wijn te maken en te etiketteren. Stichting Skal, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken, is verantwoordelijk voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Vanaf halverwege 2012 is er binnen de wijnbranche echter onvrede over de kosten die gemoeid zijn met de verplichte registratie, de jaarlijkse bijdrage en kosten voor inspectie (resp. €519, €408 en minimaal €300) van bedrijven die handelen in “biologische wijn”.

De KVNW begrijpt dat (biologische) producten, zoals “biologische wijn”, aan bepaalde eisen moeten voldoen en is ook voor een verplichte registratie van ondernemingen die handelen in biologische producten. Wel vindt de KVNW het onacceptabel wanneer een wijn die als“biologisch” is gecertificeerd in een ander EU-land, in Nederland nogmaals beoordeeld wordt.

Bezwaren vanuit de wijnbranche

Van Houtert: ,,Onze bezwaren richten zich primair op het feit dat flessen met “biologische wijn” die bijvoorbeeld in Frankrijk reeds als “biologisch” zijn gecertificeerd, in Nederland nogmaals aan een controle onderworpen worden. Wij zien het nut van gestelde voorwaarden niet in. Daarnaast vormen de inspectiekosten een regelrechte barrière voor marktdeelname. In onze optiek druist deze werkwijze in tegen de principes van de Europese markt. Producten uit een andere lidstaat worden in Nederland opnieuw aan een inspectie onderworpen. Het gevolg hiervan is dat de consumentenprijs van “biologische wijn” onnodig verhoogd wordt.”

Marktverstorend

De KVNW is van mening dat de huidige procedure niet alleen de handel in “biologische wijn” ontmoedigt maar ook de markt verstoort. De tarieven die gehanteerd worden, vormen een blokkade voor potentiële marktdeelnemers. Indirect ervaren ook leveranciers van “biologische wijn” de nadelige effecten doordat hun wijn in mindere mate in Nederland wordt afgenomen.

Van Houtert: ,,De Skal Tarieven die met deze extra controle gemoeid zijn, leiden er toe dat, met name kleine, wijnhandelaren de keuze maken om niet langer “biologische wijn” te verkopen. Dit leidt tot een verschraling van het aanbod en beperking van de consumentenkeuze”.

De KVNW pleit, gelet op bovenstaande constateringen alsmede het beperkte risicoprofiel van betrokken bedrijven, voor een apart toezichtregime op “biologische wijn”.

 

De KVNW is de enige landelijke branchevereniging van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren. De leden van de KVNW zijn verantwoordelijk voor ruim 80% van de wijn die in Nederland wordt verhandeld. De bijna 120 leden van de KVNW staan voor professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid.

Voor algemene informatie: www.kvnw.nl

Voor persinformatie: Mr. J.N. Burghoorn (secretaris KVNW), 070 – 312 39 25 / 06 – 12969980

Lees ook:Zeven bedrijven ontvangen keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar
Lees ook:Keurmerk voor negen wijnbedrijven
Lees ook:PLUS introduceert nieuwe serie verantwoorde huiswijnen
Lees ook:Acht wijnhandelaren ontvangen het herziene keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar
Lees ook:Nieuwe website: Puur Tafelen

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>